Sherry yang from china jinjiang fujian province dong shi town ( cool- rain)